top of page

תחומי התמחות

סכסוכים אזרחיים מורכבים

עו"ד רמי אטיאס מטפל בסכסוכים אזרחיים מורכבים בתחומים שונים, מייצג תאגידים משפחתיים ופרטיים, אישי ציבור ואנשים פרטיים בגיבוש אסטרטגיות משפטיות ובניהול הליכים משפטיים בערכאות השונות. לעו"ד רמי אטיאס ניסיון עשיר בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים המצריכים חשיבה אסטרטגית, יצירתיות והתמודדות עם סוגיות רגישות ותקדימיות.

עו"ד רמי אטיאס ייצג חברות ואישים בכירים בתחום ההונאה בהשקעות, פרופסורים ורופאים בכירים בתחומים עסקיים שונים, חברות בתחום הביטוח, סכסוכי יורשים במקרקעין ובתחומים עסקיים וכספיים, בעלי נחלות בנושאי העברה בין דורית, ירושה ומשפט חקלאי. 

מעמד

אישי

עו"ד רמי אטיאס מטפל בסכסוכים מורכבים בתחום המעמד האישי, כולל סכסוכי ירושה, רכוש, מקרקעין, ממון, אכיפה וביטול של הסכמי ממון וגירושין. עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנים אנשים פרטיים, אישי ציבור, מנהלים בכירים ואנשי עסקים. 

עו"ד רמי אטיאס מוביל גישה המעדיפה פתרון סכסוכים המבוסס על אדנים של הסכמה, השלמה והוגנות, ככל שהדבר מתאפשר, מתוך ראייה רחבה של מהות, כיבוד, שלווה ובריאות. 

לעו"ד רמי אטיאס התמחות יחודית בגיבוש אסטרטגיות במגוון תחומים שונים, כגון: העברת זכויות בין דורית, תכנונים עסקיים, הסכמים ייחודיים, פתרון בעיות מורכבות, סכסוכים מגוונים ועוד.

אסטרגיות משפטיות

עו"ד רמי אטיאס גיבש גישה רב-תחומית ליישוב סכסוכים המשלבת דיסיפלינות מתחום העסקים, המשפט והאסטרטגיה, תוך שימוש בכלים מתמטיים, פסיכולוגיים וניהוליים מתאימים. 

יישוב

סכסוכים

עו"ד רמי אטיאס מייצג חברות משלב ההקמה ועד שלב הפירוק, לרבות: הסכמי מייסדים, הסכמי העסקה, גיוס הון, הבראת חברות, הקפאת הליכים, פירוקים וכינוסי נכסים.

עו"ד רמי אטיאס ייצג חברות בינלאומיות במכרזים בארץ, חברות הזנק, חברות פרטיות, יזמים, משקיעים, אנשי עסקים, בעלי מניות, דירקטורים וועדים. 

משפט

מסחרי

bottom of page